PKN
Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel (PGDO)
 
Diaconie Diaconie

Nu de diensten alleen online zijn, kunnen wij niet collecteren voor de genoemde doelen. U kunt uw gift zelf overmaken naar het genoemde doel, of via de diaconie onder vermelding voor welk doel uw gift is bedoeld.
Hartelijk dank!

Omschrijving goede doelen

3 januari Nederlands Bijbel Genootschap

De Bijbel is het boek voor álle mensen, van álle tijden. De Bijbel is, als Gods Woord, van unieke betekenis voor onze wereld. Daarom zorgt het Nederlands Bijbelgenootschap in samenwerking met de wereldbond, voor verspreiding van de Bijbel in diverse talen. Ook wordt de bijbel in veel uitvoeringen voor diverse leeftijdsgroepen ontwikkeld en uitgegeven. 

E-mail info@bijbelgenootschap.nl
Telefoon 023 – 514 61 46
IBAN NL74 SNSB 0266 3808 08


10 januari Het Passion

Het Passion is een uniek project in Nederland. Samen met de stichting ontmoeting is er een time-outvoorziening voor dak- en thuislozen opgezet. De dak- en thuisloze medemens kan hier rust vinden voor een periode van 4-6 weken om weer op adem te komen, zich wat meer mens te gaan voelen, aandacht en verzorging te krijgen van christenen om wellicht een stap te maken naar een behandeltraject of een begeleid wonen accommodatie.

Triodos Bank: NL11TRIO 0781 322 618

t.n.v. Stichting Het Passion te Hummelo


17 januari Ondersteuning gemeentewerk

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo
goed mogelijk te doen. Steeds meer ontwikkelt de Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learnings en webinars. Daardoor kunnen tijdens de coronacrisis trainingen, met de nodige aanpassingen, toch doorgaan. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ervaringen uit.

 

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.