PKN
Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel (PGDO)
 
Over ons Over ons

PROTESTANTSE GEMEENTE DREMPT EN OLDENKEPPEL

 
KERKELIJKE GEBOUWEN:
De kerken zijn in eigendom bij de Stichting Oude Geldersche Kerken:    
Kerkstraat 1, 6996 AE Voor-Drempt
Burg. van Panhuysbrink 13, 6997 AA Hoog-Keppel
 
De gemeenschapsruimten zijn eigendom van de gemeente:
Hoog-Keppel: Het Kerkhuis, Burg. van Panhuysbrink 11

 

KERKDIENSTEN: De zondagsdiensten beginnen om 10.00 uur en worden afwisselend gehouden in Drempt en Hoog-Keppel. Voor meer bijzonderheden rond de diensten zie onder ‘Kerkdiensten’.
In de kerken is een ringleiding aanwezig. Van de diensten wordt
een CD-opname gemaakt die opgevraagd kan worden via info@kerkdrempel.nl

 
KINDERKERK en JEUGDDIENSTEN: Op een regelmatige basis doen de kinderen mee in de eredienst en wordt er samen met de oudere kinderen een jeugddienst georganiseerd.

 

Voor meer informatie over kinderkerk, jeugd- en bijzondere diensten, zoals avondmaal, doopdiensten en trouw- en rouwdiensten kunt u de gemeentegids raadplegen: deze is op te vragen via: info@kerkdrempel.nl
 
Contactgegevens: Postadres voor kerkenraad, college van diakenen en college van kerkrentmeesters: Kerkstraat 63, 6996 AG Drempt. E-mail: scriba@kerkdrempel.nl
Bankrekening: NL 72 RABO 0315002573 t.n.v. Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel
 
Predikant:
Karin Spelt

Tel. 06 13554749
Email karin.spelt@gmail.com
Werkdagen maandag, dinsdag en donderdag

Onze kerkgemeenschap is een open gemeenschap waar iedereen van harte welkom is om met ons te vieren en te delen in diensten en activiteiten. We verheugen ons in een groeiend jeugd- en jongerenwerk door de betrokkenheid van jonge ouders en hun kinderen. Een groot aantal vrijwilligers zet de schouders onder het werk dat verricht moet worden en als u zich wilt aansluiten, bent u van harte welkom.
 
BEGRAAFPLAATSEN: Voor meer informatie hierover zie www.begraafplaatshoogkeppel.nl en/of www.begraafplaatsdrempt.nl

terug
 
 
Online Collecteren
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.