PKN
Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel (PGDO)
 
afscheid en bevestiging afscheid en bevestiging
Zondag 10 juli is Marjan van Zadelhoff losgemaakt van het ambt van ouderling en heeft ze haar taken als voorzitter van de kerkenraad neergelegd. Daarmee is een einde gekomen aan de vele jaren dat ze lid is geweest van onze kerkenraad. We hebben haar op 10 juli een mooi en welverdiend afscheid geven. En haar hartelijk bedankt voor haar inzet en het vele werk dat ze heeft gedaan.
Bij haar afscheid is haar namens de Protestantse kerk een gouden insigne overhandigd als dank voor meer dan 40 jaar inzet voor de kerk. Wij als gemeente hebben haar bedankt met bloemen, een fotoboek en een paar mooie boeken.
Dankbaar zijn we ook dat we een opvolger voor Marjan hebben gevonden en dat ze het stokje kan overdragen. Janine Garretsen is bevestigd in het ambt van diaken. Met als bijzondere opdracht het voorzitterschap van de kerkenraad. We zijn heel blij dat ze deze taak op zich wil nemen.
Gerda Wiertz is bevestigd in het ambt van ouderling. Gerda heeft de afgelopen twee jaar al als taakdrager pastoraat gewerkt binnen ons team van ouderlingen. Zij is pastoraal coördinator voor de wijk Achter-Drempt. Dit werk zet ze nu als ouderling voort. Fijn dat ze nu ook actief mee wil denken in het beleid van de kerkenraad.
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.