PKN
Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel (PGDO)
 
Geef voor je kerk Geef voor je kerk
  
                          

Geef vandaag voor
de kerk van morgen

De Aktie Kerkbalans 2021 liep dit jaar van 16 tot 30 januari. Ruim 2.000 kerken doen jaarlijks mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ was het thema voor Actie Kerkbalans 2021.
Ook in onze gemeente hebben weer veel vrijwilligers zich ingezet voor deze Actie. Zij hebben de enveloppen bezorgd bij de leden van onze kerk en daarna weer opgehaald. Dat is jaarlijks een hele klus. Zonder onze vrijwilligers zou Actie Kerkbalans voor ons niet te organiseren zijn. Wij danken onze vrijwilligers voor hun inzet. De afgelopen jaren konden wij onze vrijwilligers uitluiden en uitzwaaien na een lunch. Helaas was dat dit jaar door de coronamaatregelen niet mogelijk. Wij hopen in de loop van het jaar, als de maatregelen zijn versoepeld, een keer met onze vrijwilligers samen te komen.
De meeste toezeggingsformulieren zijn terug ontvangen. Soms werden mensen meerdere malen niet thuis getroffen. U kunt u formulier daarom alsnog zelf scannen en mailen naar bruil.jan@online.nl of in de brievenbus stoppen op Kerkstraat 11, 6996 AE  Drempt. Waarvoor hartelijk dank.

Daar wij niet kunnen collecteren in de erediensten lopen wij daar relatief veel inkomsten mis. Ook kunnen wij in deze tijd het Kerkhuis nauwelijks verhuren. Allerlei uitgaven gaan gewoon door, denk aan de omslagkosten voor de predikant, de huur van de kerken en de kosten voor dit kerkblad. Daarboven maken wij extra kosten voor de onlinediensten.
In de begroting 2021 wordt de maandelijkse opbrengst geschat op € 250, dat bedrag missen wij nu dus.
Ondersteunt u ons alstublieft. Iedere bijdrage wordt zeer gewaardeerd. De ontvangen giften zullen wij op de gebruikelijke wijze verdelen voor het werk van de Kerkrentmeesters en de Diaconie.
U kunt u gift storten op onze rekening NL72RABO 0315 002 573 t.n.v. Prot. Gem. Drempt en Oldenkepppel, o.v.v. "collecte".
Wij danken u voor uw gift!


-Jan Bruil, voorzitter College van Kerkrentmeesters

 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.