PKN
Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel (PGDO)
 
Korte geschiedenis van de begraafplaatsen Korte geschiedenis van de begraafplaatsen
Kerkhoven in Voor-Drempt en Hoog-Keppel 

Van geschreven geschiedenis is tot de achtste eeuw in onze contreien nog nauwelijks sprake, die begint in de tijd van de kerstening. Toch weten we wel wat over die periode. Voordat nederzettingen in onze omgeving ontstonden, die geleidelijk uitgroeiden tot de dorpen die we nu kennen, werd deze streek al tijdelijk bewoond door jagers uit de jongste steentijd. Uit de voorchristelijke tijd zijn overblijfselen van grafvelden van hen aangetroffen.

De eerste schriftelijke vermeldingen dateren van de elfde eeuw. Over Drempt kennen we een vermelding die dateert uit 1122. De nederzetting Keppel wordt voor het eerst in rond 1150 genoemd. Het vermoeden is, dat de kerk in Drempt in de 9e eeuw is gesticht door keizer Karel de Grote. Vanuit zijn residentie in Nijmegen regelde hij dat de bevolking in deze streek tot het christendom bekeerd werd. Daarmee bracht hij ook verandering in de begrafeniscultuur. Dat er toen ook al rondom de eerste kerkgebouwen werd begraven blijkt uit de sarcofaagdeksel die in de omgeving van de kerk is gevonden. De zerk stamt uit de 9e eeuw en ligt nu naast de toren van de kerk in Voor-Drempt. In en rond de kerk in Hoog-Keppel, die al vanaf de stichting de naam ”Petrus en Pauluskerk” draagt, zijn nog geen opgravingen geweest, zodat geen exacte datering te geven is over het stichtingsjaar. Op deze plek ontstond echter de oorspronkelijke nederzetting Keppel met burcht, tijnshof en kerk. Het is dus waarschijnlijk, dat de stichting van de kerk terug zou kunnen gaan tot de elfde, misschien tiende eeuw. De Heren van Keppel hebben al vroeg hun medewerking aan de instandhouding van deze kerk met bijbehorend kerkhof gegeven, zodat zeker is, dat ook al sinds ± het jaar 1000 begraven wordt op het kerkhof in Hoog-Keppel. Inmiddels al zo’n 1000 jaar dus.
De oudste geregistreerde graven op onze kerkhoven dateren van mensen die eind 18eeuw geboren zijn. In het register van Drempt vinden we de naam van mw. D.J. Heuvengeboren in 1788 en overleden en begraven in 1858 (rij 12, plaats 16). In Hoog-Keppel is dat Cornelis Wilhelmus Vrijland, geboren in 1775 en overleden en begraven in 1871. 
De eerste begrafenis die geregistreerd staat in Drempt is die van G.H. Van Oosten–van Staveren in 1836. In Hoog-Keppel is dat van H.A. Hardt Aberson, een jongentje geboren in 1812 en overleden en begraven in 1817 (rij 49:09). Met deze namen en data begint de geregistreerde geschiedenis van onze begraafplaatsen. 

Grafkelders bij de kerk in Hoog-Keppel
De kerk is als een zogenaamde pseudo-basiliek, gebouwd in 1392, gebouwd op een uitloper van de stuifduinen langs de Oude IJssel. In vroeger tijd was de kerk veel groter en bezat toen twee zijbeuken. Op de tekening van Jan de Beijer uit 1743 zijn deze duidelijk aanwezig. Vermoedelijk zijn ze aan het eind van de 18e eeuw afgebroken. Onder de zuidelijke zijbeuk bevond zich de grafkelder van de nauw aan de geschiedenis van deze kerk verbonden familie Van Pallandt, bewoners van het kasteel te Laag-Keppel. Onder de noordelijke zijbeuk lag de grafkelder van de Ulenpas. Beide grafkelders zijn nu naast de kerk op het kerkhof nog aanwezig. Door de afbraak is het dak van de zuidelijke grafkelder aan de oppervlakte komen te liggen, zodat die vanuit de consistorie betreden kan worden. De in de kelders bijgezette leden uit beide families vervulden de functie van opperkerkmeester. In 1985 is de grafkelder van de Van Pallandts gerestaureerd.


 
terug
 
 
Kerkdiensten
Iedere zondagmorgen is een kerkdienst. Afwisselend in de kerk van Voor-Drempt/Hoog-Keppel/Hummelo, tenzij anders vermeld.
Na de ochtendvieringen is er gelegenheid om koffie of thee te drinken.

Zondag 23 juni - 10.00 uur - Voor-Drempt - Ds. Van der Boon

Zondag 30 juni - 10.00 uur - Voor-Drempt/Buiten (openluchtdienst) - Ds. Karin Spelt

Zondag 7 juli - 10.00 uur - Voor-Drempt - Ds. Karin Spelt - Avondmaal

Zondag 14 juli - 10.00 uur - Voor-Drempt - Ds. Van der Boon - Hummelo te gast

Zondag 21 juli - 10.00 uur - Voor-Drempt - Ds. Van der Boon

Zondag 28 juli - 10.00 uur - Hoog-Keppel - Ds. Karin Spelt
 
Ontmoeten-Inspireren-Delen

Nieuwsbrief Ontmoeten--Inspireren--Delen - 02

Donderdag 20 juni - Langste dag wandeling
 
Activiteiten
Giftenaftrek op de schop, teken de petitie!

Zomer activiteiten in de kerk (Voor-Drempt)

Dialectochtenden in 2024 - Dorpshuis te Voor-Drempt
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.