PKN
Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel (PGDO)
 
kerkbalans kerkbalans
Gaf u al voor de kerk van morgen?

Het kan u haast niet ontgaan zijn: het startmoment in de kerk, de brieven die zijn verstuurd, de berichten en filmpjes op social media. In januari vond de landelijke Actie Kerkbalans 2023 plaats! Meer dan 2.000 kerken deden mee, zo ook onze gemeente.

Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daardoor hartelijk bedanken! Zo niet, dan verzoeken we u dit alsnog te doen.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Uw bijdrage is onmisbaar voor onze gemeente om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Uw geld wordt goed besteed!

Via deze weg willen we iedereen die nog niet heeft gereageerd, daarom vragen: wilt u dat deze maand nog doen? De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerk.
U kunt uw gift overmaken op de rekening NL72RABO 0315 002 573 t.n.v. Prot. Gem. Drempt en Oldenkepppel, o.v.v. "Actie Kerkbalans".

Als laatste een dankwoord aan alle vrijwilligers die de Actie dit jaar mogelijk hebben gemaakt. Hartelijk bedankt voor jullie inzet! Zonder jullie was dit niet gelukt.

Namens het College van Kerkrentmeesters
-Jan Bruil
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.