PKN
Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel (PGDO)
 

zondag 10 juli 2022 om 10:00 uur

Kerkdienst te Drempt, Bevestiging en afscheid ambtsdragers
Voorganger(s): ds. Karin Spelt

Liturgie voor de dienst op 10 juli 2022

Zondag 10 juli afscheid en bevestiging van ambtsdragers


Deze zondag zal Marjan van Zadelhoff losgemaakt worden van het ambt van ouderling en haar taken als voorzitter van de kerkenraad neerleggen. Daarmee komt een eind aan de vele jaren dat ze lid is geweest van onze kerkenraad. Vanaf 1979 is ze al verbonden met onze kerkenraad. We gaan haar op 10 juli een mooi en welverdiend afscheid geven. Want ze heeft zich vele jaren met hart en ziel ingezet voor onze gemeente. Een betrokken voorzitter die de gemeente zeer goed kent en heel veel werk heeft verzet. Niet alleen taken die bij een voorzitter horen nam ze op zich, maar overal waar het nodig was had ze een bijdrage. Vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid, maar ook omdat de kerk haar aan het hart gaat en geloof en spiritualiteit belangrijk voor haar zijn en ze een brede belangstelling heeft voor de theologie. Zo gaat Marjan ook graag voor in kerkdiensten en leidt ze begrafenissen. Is ze lid van de commissie ontmoeting en inspiratie en denkt ze graag inhoudelijk mee als er bijzondere diensten en activiteiten worden georganiseerd.
Dankbaar zijn we ook dat we een opvolger voor Marjan hebben gevonden en dat ze het stokje kan overdragen. Deze zondag wordt Janine Garretsen bevestigd in het ambt van diaken. Met als bijzondere opdracht het voorzitterschap van de kerkenraad. We zijn heel blij dat ze deze taak op zich wil nemen. Op de gemeenteavond vertelde Janine hoe ze de laatste jaren weer meer actief betrokken geraakt is bij de gemeente. En voelt dat de tijd voor haar nu rijp is om een bestuursfunctie op zich te nemen. Ze vindt het een uitdaging de kerkenraad te leiden. Graag denkt ze mee over de toekomst van onze kerkgemeenschap.
Gerda Wiertz wordt bevestigd in het ambt van ouderling. Gerda heeft de afgelopen twee jaar al als taakdrager pastoraat gewerkt binnen ons team van ouderlingen. Zij is pastoraal coördinator voor de wijk Achter-Drempt. Dit werk zet ze nu als ouderling voort. Fijn dat ze nu ook actief mee wil denken in het beleid van de kerkenraad.
Zo kunnen we na de zomer aan het werk met een vernieuwde kerkenraad.
We hopen op een feestelijke viering, waarin ook de zanggroep zal zingen.
Namens de kerkenraad,
-ds. Karin Spelt
 

terug
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.