PKN
Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel (PGDO)
 
Collecten tijdens lockdown Collecten tijdens lockdown

Beste mensen,
Wij vragen u om een bijdrage in de kosten van onze online viermomenten. Daar wij slechts beperkt kunnen collecteren in de erediensten lopen wij relatief veel inkomsten mis. Allerlei uitgaven gaan gewoon door, denk aan de omslagkosten voor de predikant en de huur van de kerken. Daarboven maken wij extra kosten voor de onlinediensten. Ondersteunt u ons alstublieft. Iedere bijdrage wordt zeer gewaardeerd. De ontvangen giften zullen wij op de gebruikelijke wijze verdelen voor het werk van de Kerkrentmeesters en de Diaconie.
U kunt u gift storten op onze rekening NL72RABO 0315 002 573 t.n.v. Prot. Gem. Drempt en Oldenkepppel, o.v.v. "collecte".
Wij danken u voor uw gift!
-College van Kerkrentmeesters

Voor de collecten van de diaconie in deze periode vindt u informatie op de pagina "Diaconie".
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.