PKN
Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel (PGDO)
 
Over ons Over ons

PROTESTANTSE GEMEENTE DREMPT EN OLDENKEPPEL

KERKELIJKE GEBOUWEN:

Kerkstraat 1, 6996 AE Voor-Drempt
Burg. van Panhuysbrink 13, 6997 AA Hoog-Keppel

 
De gemeenschapsruimte:
Het Kerkhuis, Burg. van Panhuysbrink 11, 6997 AA Hoog-Keppel

KERKDIENSTEN:

De zondagsdiensten beginnen om 10:00 uur en worden afwisselend gehouden in Drempt en Hoog-Keppel. Voor meer bijzonderheden rond de diensten zie onder ‘Kerkdiensten’.
In de kerken is een ringleiding aanwezig. Van de diensten wordt
een CD-opname gemaakt die opgevraagd kan worden via info@kerkdrempel.nl

KINDERKERK en JEUGDWERK

Op een regelmatige basis doen de kinderen mee in de eredienst en wordt er samen met de oudere kinderen een jeugddienst georganiseerd.

Voor meer informatie over kinderkerk, jeugd- en bijzondere diensten, zoals avondmaal, doopdiensten en trouw- en rouwdiensten kunt u de gemeentegids raadplegen: deze is op te vragen via: info@kerkdrempel.nl


Onze kerkgemeenschap is een open gemeenschap waar iedereen van harte welkom is om met ons te vieren en te delen in diensten en activiteiten. We verheugen ons in een groeiend jeugd- en jongerenwerk door de betrokkenheid van jonge ouders en hun kinderen. Een groot aantal vrijwilligers zet de schouders onder het werk dat verricht moet worden en als u zich wilt aansluiten, bent u van harte welkom.
 

BEGRAAFPLAATSEN

Voor meer informatie over de begraafplaatsen kijk bij het tabblad "Begraafplaatsen Drempt en Hoog-Keppel"

 

CONTACTGEGEVENS

Postadres voor Kerkenraad, College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters: Kerkstraat 63, 6996 AG Drempt. E-mail: scriba@kerkdrempel.nl

Bankrekening: NL 72 RABO 0315 0025 73 t.n.v. Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel

 

PREDIKANT

Karin Spelt
Tel. 06 13554749
Email karin.spelt@gmail.com
Werkdagen maandag, dinsdag en donderdag

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.