PKN
Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel (PGDO)
 
Schenken Schenken

ANBI en de fiscale aftrekbaarheid

De Kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat wil zeggen dat giften aan de kerk aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting. Deze "gewone" giften worden wel beperkt  in hun aftrekbaarheid door een drempel en een maximum. Dit kan men voorkomen door een Overeenkomst Periodieke Gift.

Wat is een Overeenkomst Periodieke Gift?
Bij een Overeenkomst Periodieke Gift wordt er een overeenkomst afgesloten voor 5 jaar met de kerk. Sinds 2014 is het niet meer noodzakelijk de overeenkomst  in een notariële akte vast te leggen, maar kan gebruik gemaakt worden van een standaard invulformulier (overeenkomst) van de Belastingdienst. De overeenkomst vervalt bij overlijden.

Wat levert mij dit op?
Dit is natuurlijk afhankelijk van uw inkomen en uw persoonlijke situatie. Dus voor bijna niemand hetzelfde. Toch wilt u graag een indicatie. U kunt zelf op de internetsite www.schenkservice.nl nagaan wat u dit op kan leveren. U gaat naar de schenkcalculator, geeft u uw eigen gegevens in en de indicatie van de besparing toont zich zelf.

Interesse in deze wijze van schenken? Neem contact op met één van de kerkrentmeesters en zij zullen uw vragen beantwoorden. U kunt ook uw vraag stellen via het formulier onder het tabblad Contact. Tevenskunnen wij u een standaardovereenkomst overhandigen en zonodig behulpzaam zijn bij het invullen. Op de overeenkomst wordt uw gift vermeld die u voornemens bent de komende 5 jaar bij te dragen. De overeenkomst wordt door u (en eventuele partner) en door de kerkrentmeester ondertekend en de overeenkomst is gesloten. U kunt de overeenkomst tonen bij uw belastingaangifte.

Wilt u nog meer informatie, kijk dan op: "Weet, waaraan u geeft".

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.